Zarząd:

Witold Siemek – prezes,

Małgorzata Ropka – z-ca prezesa,

Rafał Wielgus – sekretarz,

Wiesław Chechelski – skarbnik,

Zdzisław Lasoń  – członek.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Marek Bielecki – przewodniczący,

Andrzej Strzelichowski – członek,

Marian Gwizdała – członek