Historia krótkofalarstwa w Trzebini

1924 rok – początki krótkofalarstwa w Polskie.

1925 rok – nawiązanie pierwszej międzynarodowej łączności pomiędzy Polską i Holandią.

1926 rok – nawiązanie pierwszej międzykontynentalnej amatorskiej łączności pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

1930 rok – powstaje Polski Związek Krótkofalowców.

1939 rok – na skutek zarządzenia Ministra Poczty i Telegrafów  polska sieć łączności amatorskiej zostaje zburzona.

1947 rok – po II wojnie światowej Polski Związek Krótkofalowców zostaje usankcjonowany
 i ponownie powołany do działania. 

W Polsce w stacjach bezobsługowych używane są znaki wywoławcze: HF, SN, SO, SQ,3Z oraz SR.

Krakowski Klub Krótkofalarski w 1936 roku miał siedzibę w Krakowie przy ul. Lubicz14. Później siedzibę przeniesiono na ulicę Lubelska 21.

W 1937 roku rozwiązano Krakowski Klub Krótkofalowców i zorganizowano go na nowo pod nazwą Krakowski Klub Krótkofalowców z siedzibę w Trzebini, przy ul. Kościuszki 447. W tym okresie w Trzebini było 9 nadawców. W czasie okupacji hitlerowskiej krótkofalowcy powiatu chrzanowskiego nawiązywali nielegalną łączność z dowództwem Generała Sikorskiego w Wielkiej Brytanii.  

W 1969 roku przy Fabryce Lokomotyw FABLOK w Chrzanowie w ramach Ligi Obrony Kraju powołany został Klub Krótkofalarski z siedzibą w Domu Kultury FABLOK. Od 1976 roku Klub działał pod znakiem SP-9 KLF. Siedziba Klubu został przeniesiona na ul. Jagiellońską w Chrzanowie, gdzie działał do rok 2000.

W rok 2005 nastąpiła nieudana próba reaktywacji Klubu.

W 2011 powstało przy Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Trzebińskiej „Cor” nowe koło krótkofalarskie w Trzebini z siedzibą w Trzebini, przy ul. Grunwaldzkiej 1, które prężnie działa do dnia dzisiejszego.