Muzeum Regionalne w Trzebini

26 czerwca 1996 roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „Cor” otworzyło stałą wystawę w odremontowanym Dworze Zieleniewskich przy ulicy Piłsudskiego 47a w Trzebini, która stanowiła zalążek przyszłego Muzeum Ziemi Trzebińskiej. Z uwagi na niewielką powierzchnie pomieszczeń wystawienniczych na wystawie ukazano tylko walory etnograficzne Ziemi Trzebińskiej oraz eksponaty poświęcone martyrologii Żydów. 24 czerwca 1999 roku zostało otwarte w Dworze Zieleniewskich Muzeum Ziemi Trzebińskiej, zorganizowane przez Jana Stryczka oraz Stanisława Orłowskiego.

2 grudnia 1999 roku zostało zawarte porozumienie z trzebińskim oddziałem Stowarzyszenia Wychowanków Akadami Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którego przedmiotem były wspólne starania zmierzające do utworzenia muzeum przy Szybie Zbyszek w Trzebini. Na mocy tego porozumienia członkowie SW AGH Oddział Trzebinia zobowiązali się do przekazania na cele muzealne eksponatów po likwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego Siersza. Z początkiem 2000 roku władze stowarzyszenia rozpoczęły intensywne działania zmierzające do pozyskania nowych eksponatów muzealnych. Z likwidowanej KWK Siersza przejęto nieodpłatnie część zabytkowych urządzeń, które znajdowały się w podziemnym muzeum. Urządzenia te zostały przewiezione na tereny przy Szybie Zbyszek.
Latem 2000 roku w ramach praktyk wakacyjnych studenci Wydziału Architektury Wsi Politechniki Krakowskiej dokonali pod kierunkiem dr inż. Jana Kozuba inwentaryzacji kapliczek i krzyży przydrożnych w Gminie Trzebinia. Wykonane prace zostały następnie przejęte przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej “Cor” i do dzisiaj służą do organizacji okolicznościowych wystaw na ten temat.
Z kolei 6 listopada 2004 roku po wielu miesiącach starań stowarzyszenie otwarło stałą wystawę przemysłową w pomieszczeniach byłego basenu kąpielowego przy Szybie Zbyszek przy ulicy Grunwaldzkiej 1 w Trzebini.


W roku 2010 prowadzona przez SMZT “Cor” działalność muzealna została wpisana do rejestru sądowego. Od tego momentu muzeum przyjęło oficjalną nazwę “Muzeum Regionalne w Trzebini”. 25 września 2010 roku przy dawnym dawnym Szybie Zbyszek odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Regionalnego w Trzebini. Stowarzyszenie za działalność otrzymało w dniu 22 kwietnia 2014 roku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorową odznakę “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Dzisiaj muzeum to kilka sal wystawowych, ekspozycja umieszczona na zewnątrz oraz w danym budynku maszyny wyciągowej. Najwięcej eksponatów i wystaw w muzeum poświęconych jest pamiątkom po zlikwidowanych zakładach przemysłowych z terenu Trzebini. Twórcom muzeum przyświecała idea zachowania dla przyszłych pokoleń historii ziemi trzebińskiej ze szczególny uwzględnieniem jej przemysłowego charakteru, co daje możliwość podtrzymania i budowania tożsamości lokalnej wśród młodego pokolenia.

Muzeum można zwiedzać po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu: 508 200 210 lub 698 526 924.