O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „Cor” powstało w marcu 1994 roku. Za ojca stowarzyszenia uznaje się księdza kanonika Stanisława Fijałka – wieloletniego proboszcza parafii Karniowice – Dulowa. To On wraz z zaprzyjaźnionym prawnikiem opracował niezbędną dokumentację potrzebną by zarejestrować organizację. 8 marca 1994 roku odbyło się zebranie grupy założycielskiej, w skład której weszli: Jan Stryczek, Adam Adamczyk, Jan Gawron, Karol Dyląg, Stanisław Jurczyk, Edmund Kumala, Stanisław Matyja, Franiczek Mazur, Zdzisław Wall, Danuta Chomik, Barbara Trębacz, Teresa Kita, Ryszard Spyt, Aleksander Nowak oraz wspomniany wcześniej ks. Stanisław Fijałek.

Dnia 11 marca 1994 roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „Cor” zostało wpisane pod numerem 1453 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w Wydziale Obywatelskim Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach a 17 maja 1994 roku nastąpiła rejestracja stowarzyszenia jako organizacji wyższej użyteczności publicznej w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach.

Za główny cel swojego działania twórcy Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „Cor” postawili sobie pielęgnowanie, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o historii Trzebini i jej najwybitniejszych postaciach. W nazwie Stowarzyszenia znalazło się łacińskie słowo „Cor” – „serce” jako symbol życia oraz miłości do ludzi, ziemi i otaczającej nas przyrody. W dniu 15 czerwca 2012 roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „Cor” otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „Cor” jest jednym z członków założycieli Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury. Od powstania aż do roku 2016 pracę stowarzyszenia organizował i prowadził prezes Jan Stryczek. W roku 2017 prezesem zostaje Witold Siemek, wieloletni wiceprezes stowarzyszenia, który kieruje stowarzyszeniem do dnia dzisiejszego.

Pomimo prowadzenia różnorodnej działalności, sztandarowym dziełem Stowarzyszenia jest Muzeum Regionalne w Trzebini, do którego zapraszamy wszystkich chętnych, celem poznania, nie tylko przemysłowej historii ziemi trzebińskiej.