Koło Krótkofalowców

W strukturach stowarzyszenia działa Koło Krótkofalowców posiadające swój znak SP9KLF. Klub jest członkiem ogólnopolskiej amatorskiej sieci łączności kryzysowej i bierze czynny udział w testach na sprawność sieci, współpracuje ze służbami mundurowymi, policją, strażą pożarną.

Kolega Roman SP9TTI w czasie łączności.

Członkowie Klubu corocznie biorą udział w kilkudziesięciu zawodach krótkofalarskich na różnych pasmach nie tylko w kraju, ale także za granicą.

Udział klubu w międzynarodowych zawodach krótkofalarskich IARU VHF Contest.

Spotkania koła odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 17:00 – 19:00.

Kontakt: Jan Niewiedział 609 679 661