Każda organizacja zobowiązana jest do sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Organizacje pożytku publicznego dodatkowo mają obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania merytorycznego.

Jednocześnie organizacje pożytku publicznego mają obowiązek opublikować swoje sprawozdania w taki sposób aby umożliwiać zapoznanie się z jego treścią wszystkim zainteresowanym osobom.

Poniżej prezentujemy sprawozdania roczne Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa